Geschiedenis

2023
Opnieuw ontvangen we zowel van de gemeente Kontich als van de provincie Oost Vlaanderen subsidies ter ondersteuning van de projecten van ISARD en Tashi Delek. Een aantal leden van de AV van Chautaara vzw (Griet, Kris, Lu en Carlo) reizen naar Nepal en bezoeken het projectgebied van ISARD in Sindhupalchok. Ze gaan ook langs bij CCID waar ze Umesh, de nieuwe contactpersoon voor het eerst fysiek ontmoeten. Op 31 december wordt de vzw Chautaara officieel ontbonden. Vanaf 2024 gaat Chautaara verder als feitelijke vereniging. Griet en Carlo zetten er hun schouders onder, Paul en Annick kunnen omwille van andere prioriteiten hun jarenlang engagement niet langer opnemen. Ze blijven wel “in de buurt” als er voor één of andere activiteit helpende handen nodig zijn.

2022
Door organisatorische problemen zijn we genoodzaakt om ons jaarlijks ontbijtbuffet uit te stellen naar het voorjaar van 2023. Opnieuw ontvangen we zowel van de gemeente Kontich als van de provincie Oost Vlaanderen subsidies ter ondersteuning van de projecten van ISARD. Carlo bezoekt tijdens zijn Nepal reis beide projectgebieden van ISARD. Het contact met de plaatselijke boeren is hartelijk en intens.

2021
Op 24 oktober houden we ons jaarlijks ontbijtbuffet in de Campagne in Drongen. Lekker eten en drinken in combinatie met gezelligheid. Zowel van de gemeente Kontich als van de provincie Oost Vlaanderen ontvangen we na het indienen van een dossier subsidies ter ondersteuning van de projecten van ISARD.

2020
COVID-19 heeft de wereld in zijn greep. Dit zorgde ervoor dat we het hele jaar geen acties mochten organiseren. Gelukkig konden we enkele subsidies (o.a. van Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen) binnenrijven. Samen met de vrijwillige bijdrage van velen onder jullie konden we ook gedurende dit moeilijke jaar onze projecten blijvend financieel ondersteunen. Binnen de VZW zelf worden de taken wat herverdeeld: Paul en Annick zorgen voor het opmaken en versturen van de nieuwsbrief. Carlo doet de meeste digitale aanpassingen.

2019
Sinds de jaarwisseling hebben we met de vernieuwde ploeg niet stilgezeten. Naast het in orde stellen van de administratieve en financiële verplichtingen zijn we volop aan het plannen voor het jaar 2019. In het Chautaara-team zijn een paar functies gewijzigd. We danken Pieter die gedurende drie jaar het roer als voorzitter (en duveltje- doet-al) doorgeeft aan Carlo. Paul bekommert zich over de financies en het secretariaat. Griet, Annick, Chris en Ludo zijn vaste waarden in het team, Hannelore neemt het contact met CCID (Kathmandu) op zich, Carlo doet dit voor Angpang (Solukhumbo) en Paul doet dit voor ISARD (Integrated Self-help Association for Rural Development – Sindhupalchok). Matthias neemt alle digitale informatieverwerking op zich.

2018
Het project Thos Adhar wordt afgerond. Marieke heeft 2 jaar enthousiast meegewerkt aan de uitbouwen van de psychosociale ondersteuning van jongeren in het geïsoleerde Dedhgaun. De realisaties van het project kan je hier lezen.

2017
Op 5 mei verzorgen we een geslaagde Volxkeuken waar vrijwilligster Marieke een lekker Nepalees getint buffet en wat achtergrondinfo ivm de werking voorschotelt.

2016
Tijdens het voorjaar bezoeken Hannelore & Matthias 'hun' project CCID en leggen er de basis voor de verdere samenwerking. In april organiseren we een vertelavond. Een 50-tal mensen komen luisteren naar persoonlijke getuigenissen van Bharat, Marieke, Nick en Hannelore. We krijgen er pakkende verhalen van een land in puin, maar ook van sterke mensen met de wil om hun land terug op te bouwen.
Majo en Greet, oprichters en trekkers van de vzw zetten een stap terug. Met een beperkte Raad van Bestuur blijven de projecten echter verzekerd van steun.
We verwelkomen Marieke in de Raad Van Bestuur, ze brengt het project "Thos Adhar" mee.
Op 22 oktober gaat het eerste "Nepali Buffet" door in de Skischalet aan de Blaarmeersen in Gent. Meer dan 100 deelnemers schuiven aan en krijgen info over de werking van Chautaara vzw en de projecten in Nepal.
In november gaat Marieke op bezoek bij Thos Adhar en CCID

2015
25 april, het noodlot treft Nepal. Een zware aardbeving zorgt voor vele slachtoffers, kapotte infrastructuur en verwoeste projecten. Chautaara vzw is dan ook genoodzaakt om zijn jaarplanning aan de kant te schuiven en in te zetten op noodhulp. Ook eenmalige hulp aan grote internationale organisaties wordt nu gegeven.
Op 1 mei, amper 6 dagen na de aardbeving, organiseren heel wat vrijwilligers een benefietactie in de Antwerpse Cargo Zomerbar. Deze dag bracht meer dan €4000 op.
Op 6 juni organiseert Chautaara vzw een benefiet op de Gentse Korenmarkt. 6 weken na de aardbeving zijn er in de media nog nauwelijks berichten over Nepal. Chautaara vzw vraagt op kleine schaal aandacht voor de gevolgen van de aardbeving. We krijgen daarbij de steun van het solidariteitskoor Sapukay. Giften en verkoop van gebedsvlagjes brengen enkele honderden euro's op. Maar vooral de enthousiaste reacties geven ons het gevoel dat we ook impact hebben op visie en houding van voorbijgangers.
September, Paul en Carlo zijn op reis in Nepal. Ze maken van de gelegenheid gebruik om zowel CCID als het projectgebied van ISARD in Sindhupalchok te bezoeken. Behalve de confrontatie met ruïnes en puin, zien ze ook de onstuitbare drang van de Nepalezen om terug "recht te krabbelen".
Tijdens een bivaktocht van Hiking Advisor verzorgt het Chautaara-team de catering ten voordele van onze projecten.

2014
Om de kwaliteit van het onderwijs in Angpang te verhogen, ondersteunt Chautaara vzw een driedaagse teachertraining. De leerkrachten krijgen meer inzicht in en technieken om kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen. Centraal staat het werken vanuit de leefwereld van de kinderen, in plaats van het louter "indrillen" van nieuwe kennis.

2013
Gedurende vier dagen stelt de Sint-Baafsabdij in Gent haar deuren open voor Tibetaanse monniken van de Gelugpa-orde. Chautaara vzw als trekkende organisatie liet vele bezoekers kennismaken met hun cultuur en boeddhistische leer. De bouw van een mandala, tradtionele dans, gebeden, een voordracht, maar ook een Tibetan Fair zorgde voor een geslaagd event "Tibet in de abdij".

2012
Hannelore en Matthias werken 3 maanden als vrijwilliger in Kathmandu. Matthias geeft er les in een school, Hannelore verzorgt mee de opvang van kinderen met een mentale beperking in het dagopvangcentrum CCID. Die ervaring laat hen niet meer los. Ze besluiten CCID duurzaam te ondersteunen en treden zo enkele maanden later toe tot de vzw Chautaara.

2011
"De vrienden van Angpang" kloppen aan de deur. Enkele Gentenaars ondersteunen AngPang, een onherbergzaam dorpje nabij de Everest. Ze willen hun hulp graag in een officieel kader gieten. Hun enthousiasme en visie zijn volledig gelijklopend en vanaf eind 2011 nemen Pieter, Paul, Greet en Carlo mee plaats aan de Chautaara-tafel.

2010
"Op stap met de Gekke Gecko’s" wordt uitgewerkt tot een heus vormingspakket voor scholen. In Vlaanderen krijgt de vzw meer en meer bekendheid. Geboortegiften, extra subsidies en samenwerkingen bewijzen dit.

2009
Tijdens een reis in Zuid-Oost Azië ontwikkelen Majo en Greet het educatief pakket ‘De Gekke Gecko’s.

2008
"VZW Chautaara" is een feit. De eerste projecten (THIS & ISARD) kunnen vanaf nu officieel ondersteund worden. Een training omtrent bevallen en begeleiden van microkredieten zijn de eerste wapenfeiten.
Stad Gent erkent de vzw en voorziet ook een eerste subsidie (voor Safe Motherhood Training).

2007
Een vzw-structuur blijkt de beste manier om op een lange termijn een engagement te kunnen aangaan met projecten in Nepal. Enkele inleefstages begeleid door Fany, Majo en Nick zorgen voor een gezond startkapitaal.

2006
Tijdens een bezoek aan het afgelegen Dolpo worden Majo, Nick en Fany geconfronteerd met extreme armoede en weinig opties om er concreet iets aan te verhelpen. Gesprekken met geëngageerde Nepalezen bevestigen het foute beeld over het bergland dat in het Westen heerst. Het idee groeit om deze mensen op een duurzame manier verder te helpen.
.

2015 Ravage door de aardbeving
2015 Noodwoningen na de aardbeving
2015 Benefiet Gent