Met een gift

Chautaara is volledig afhankelijk van vrijwilligers en jouw financiële steun.
Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten en kunnen we rekenen op enkele subsidiekanalen. Maar deze fondsen zijn niet voldoende om alle projecten structureel te ondersteunen.

Jouw persoonlijke steun is meer dan welkom!
De giften worden vaak gebruikt om de vereiste eigen inbreng (20%-25%) bij subsidiedossiers aan te vullen.
Er wordt steeds bekeken waar de noden het hoogst zijn, we kunnen dus niet garanderen dat jouw gift naar 1 specifiek project zal gaan.
We rapporteren transparant waar en waarvoor onze financiële steun wordt ingezet.

Maandelijks storten?
We doen hierbij een warme oproep om ons maandelijks te steunen met een doorlopende opdracht. Dit zorgt ervoor dat wij steeds kunnen inschatten welke financiële steun wij de komende periode aan onze projectpartners kunnen garanderen. Bovendien kan je ook zo een fiscaal attest bekomen (als je bv. €5 per maand stort). Dit wordt immers op jaarbasis bekeken.

Vanaf €40 (per jaar) is je gift fiscaal aftrekbaar.
Bezorg ons zeker je volledige adresgegevens via de overschrijving! Zo weten we naar waar het fiscaal attest moeten verstuurd worden.
Omwille van privacyredenen geeft de bank deze informatie immers niet altijd vrij.

Stort je gift op het rek-nr. van SOL (Solidariteit om leven) BE11 7350 1646 6948 met je naam, voornaam en volledig adres (dat is nodig om het fiscaal attest te ontvangen) en met de vermelding: "Voor project 492" (Dit is de enige geldige vermelding die je kan gebruiken)

Let op!
Bovenstaande rekening ENKEL gebruiken voor (fiscaal aftrekbare) giften.

Voor andere transacties (bv. betaling ontbijtbuffet) gebruik je dit rek-nr.: BE17 7310 5309 2721, Chautaara, Handekenskruidstraat 26, 9041 Oostakker.