met een helpende hand

met een helpende handmet een helpende handmet een helpende hand

We doen een warme oproep naar iedereen die zich in de visie van ChautaaraVZW kan vinden en zich voor ons als vrijwilliger wil inzetten.

We zijn onder andere op zoek naar mensen die :

... ook gebeten zijn door het Himalaya-virus
... activiteiten voor de VZW willen organiseren
... onze tochten in het buitenland kunnen begeleiden
... contacten met de leden willen onderhouden en nieuwe leden willen werven
... onze sociale mediakanalen kan up-to-date houden
... ervaring hebben met het schrijven van subsidiedossiers
... willen helpen met het dagelijks bestuur van de VZW
... traditionele dal-bhat kan maken
... ...