Onze visie

Voor ons is samenwerken met partners in het Zuiden is nooit vrijblijvend. Het vereist een duurzaam engagement van beide zijden. Chautaara gaat dan ook altijd bewust te werk bij de keuze van haar partners. Hierbij wordt rekening gehouden met enkele belangrijke principes.

Minder is meer

We kiezen ervoor om het aantal projectpartners beperkt te houden. Op deze manier kunnen we de opvolging maar vooral de continuïteit van de geldelijke en inhoudelijke steun beter garanderen.

Duurzaam

Onze Nepalese partners moeten aantonen dat ze levensvatbaar én noodzakelijk zijn. Alles wat we doen, staat in het teken van het (duurzaam) verhogen van kansen en capaciteiten. We creëren een ruimte waarin kansarme mensen, indien ze dit willen, stappen naar verandering kunnen zetten .

Lokaal verankerd

Chautaara start nooit zelf nieuwe projecten in Nepal maar kiest voor het steunen van bestaande, lokaal verankerde initiatieven. Alle projecten die Chautaara steunt, ontstonden in het hart en het hoofd van iemand uit de betrokken gemeenschap. We spreken nooit over "onze projecten", ze zijn immers ook niet van ons. De projecten blijven van onze Nepalese partners, wij ondersteunen ze. We kiezen bewust voor projecten die impact hebben op een gemeenschap, een dorp of een regio. Nooit voor een project dat enkel een individu ten goede komt. Ook de planning, het beheer en uitvoering gebeurt lokaal. Chautaara streeft naar een maximale bottom-up benadering.

Wederkerigheid

Chautaara draagt zelfredzaamheid hoog in het vaandel. Onze partners en hun achterban mogen niet afhankelijk worden van ons. Onze partners weten dat onze steun tijdelijk is. Op termijn moet hun werking op zichzelf kunnen draaien. De 'ontvangers van de steun' dragen ook zelf bij, naar eigen vermogen. Dit kan een kleine geldelijke bijdrage zijn, materiaal, maar ook onder de vorm van arbeid. (Bv. bij het bouwen van een waterinstallatie of het werken op het veld en in de serres bij landbouwprojecten). Op lange termijn verdwijnt Chautaara idealiter uit beeld. Dit neemt niet weg dat we dezelfde organisatie dan wel nog op een ander terrein kunnen steunen.

Bijdrage aan de realisatie van de Millenniumdoelstellingen

Met Angpang werken we aan het recht op onderwijs voor elk kind en aan veilig drinkwater voor iedereen
Met ISARD werken we aan veilig drinkwater voor iedereen en het halveren van honger en armoede.
Met het CCID werken we aan basiseducatie voor iedereen