Thos Adhar - psychosociale begeleiding van jongeren

Thos Adhar - psychosociale begeleiding van jongeren

Wat is Thos ADHAR?

Nepalezen uit de buurt van het geïsoleerde Dedhgaun bieden psychosociale ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen. Dit doen ze door wekelijks een luisterend oor te bieden aan jongeren met vragen rond hun psychosociaal welbevinden. De jongeren krijgen er ook de gelegenheid tot samenkomen en het organiseren van activiteiten.In de nabije toekomst zal de focus meer gelegd worden op informatieve trainingen. De eerste trainingen zullen handelen rond menstruatie (taboes, uitsluiting en juiste informatie) en werken in het buitenland (inperken van risico's op uitbuiting en slavernij).

Wat doet Thos ADHAR?

Samen met het Duitse Friends of Children willen we jonge mensen uit de omgeving een stevige basis meegeven en voldoende ontwikkelingskansen aanbieden zodat ze uitgroeien tot bewuste, leergierige en daadkrachtige Nepalezen.

Onze steun

Thos Adhar is een "recent" project binnen Chautaara vzw. Bijgevolg zoeken we nog naar de meest optimale manier om samen te werken. We steunen beperkte activiteiten om zo onze lokale partner en hun behoeften beter te leren kennen. Ook voor hen is dit uiteraard een uitdaging: verder nadenken over de richting die ze willen uit gaan. In 2017-18 willen we een meer structurele samenwerking opzetten omtrent communicatie, project-inhouden en financiële ondersteuning daarbij.

Nieuws uit Thos Adhar

 • 2017
  • ondersteuning training: 'intervisie voor sociaalwerkers': 25 euro
  • werkingsmiddelen (coachingsmateriaal, snacks en drank, sportmateriaal,..): 114 euro
  • salaris van twee jongerenwerkers (dec 2016 - april 2017) elke zaterdag 2 uren: 240 euro
  • augustus: evaluatie van de testfase: de adviserende rol ligt de jongerenwerkers meer dan de coachende rol. Coaching evolueert naar het geven van afgebakende, informatieve trainingen. Ze blijven daarnaast ook wel inzetten op "een vertrouwelijk, luisterend oor zijn".
  • september-oktober: ontwikkelen en verzamelen trainingsmateriaal
 • 2016:
  • november: ondersteuning deelname 'Training in jongerencoaching' €140