Stad Gent

Stad Gent

Gentse noord-zuidverenigingen kunnen werkingssubsidies krijgen voor hun dagelijkse sensibiliserende werking rond internationale solidariteit en noord-zuidverhoudingen. De gehele jaarwerking wordt ondersteund. Het bedrag van de subsidie wordt bepaald door het aantal activiteiten dat in het voorbije werkjaar werd uitgevoerd in Gent. De subsidie is forfaitair en niet projectgebonden.

De subsidie die Chautaara op deze manier jaarlijks krijgt, dekt onze werkingskosten (o.a. voor het operationeel houden van deze website). Daardoor gaat elke bijdrage van onze donateurs integraal naar de projecten.

Terug naar "onze partners"