Solukhumbu - Plattelandsontwikkeling

logo isardSolukhumbu - PlattelandsontwikkelingSolukhumbu - PlattelandsontwikkelingSolukhumbu - PlattelandsontwikkelingSolukhumbu - Plattelandsontwikkeling

In 2021 werd het vijfjarig project "Strengthening Agriculture in Solukhumbu" (SAS) opgestart. Dit was het resultaat van de samenwerking tussen:

 • Tashi Delek Nederland

 • ISARD

 • Chautaara vzw

De eerste belangrijke stap was de oprichting van "Tashi Delek Nepal", een nieuwe NGO in Solukhumbu, die erkend wordt door de Nepalese overheid en daardoor ook aanspraak kan maken op subsidies van overheidswege. Naast het plannen, organiseren en uitvoeren van het project, zal ISARD ook de nieuwe (lokaal aangeworven) medewerkers van deze NGO opleiden en begeleiden om zo op termijn ook zelfstandig te kunnen functioneren. Tashi Delek NL en Chautaara ondersteunen projectmatig en financieel duidelijk afgebakende onderdelen van het volledige projectplan. Daarbij zal Tashi Delek NL ernaar streven om 2/3 van het jaarlijkse budget bij te dragen (ondermeer via funding van "Wilde Ganzen") en Chautaara 1/3.

Het project focust zich op de dorpen Belidada, Sherpa Mude, Magar Mude, Banbhade en Angpang.

_______

Nieuws uit Solukhumbu

 • 2022

  • In 2022 ondersteunt Chautaara een specifiek onderdeel van het 5-jarenplan, nl. de "On farm and off farm skills". Concreet worden de boeren opgeleid in het runnen van een landbouwbedrijf (bemesting, ongediertebestrijding, vermarkten van opbrengst, enz.) Verder wordt er ook zaai- en plantgoed ter beschikking gesteld. Chautaara kreeg van de provincie Oost Vlaanderen een subsidie van €5.000. Dit bedrag werd verhoogd tot €6.800 met eigen middelen en giften van donateurs

  • Tijdens een reis naar Nepal bezoekt Carlo een aantal boeren in het projectgebied. Zij vertellen enthousiast hoe het project hen enerzijds meer autonomie gaf, maar anderzijds ook het gemeenschapsgevoel bevorderde. Door de opbrengsten gecoördineerd op de markt te brengen, bleven de lokale prijzen van de landbouwproducten stabiel.

 • 2021

  • Het eerste jaar (2021) van het project focust op de opstart van Tashi Delek Nepal, het in kaart brengen en begrijpen van de lokale context, het vormen van een groep boeren/vrouwen en hen te betrekken bij de activiteiten en het programma dat samen met de lokale stakeholders is ontworpen.

 • 2020

  • Tashi Delek, een Nederlandse stichting, is al geruime tijd actief in het nabijgelegen district, Solukhumbu. Hun visie is om jonge studenten te helpen in capaciteitsopbouw en ondernemerschap en om vrouwengroeperingen op te zetten voor het verbeteren van hun levensonderhoud door middel van landbouw en activiteiten die een inkomen te genereren.

   Tashi Delek kwam eind 2020 contact met ISARD en vond in hen een betrouwbare partner met een gelijklopende visie en focus om in Solukhumbu een samenwerking op te zetten op lange termijn. Tashi Delek is evenwel geen grote stichting met beperkte financiële middelen. Daarom bracht ISARD hen in contact met Chautaara. Behalve de jarenlange samenwerking met ISARD, ondersteunde Chautaara in het verleden ook verschillende projecten in Angpang, een dorp dat precies gelegen is in Solukhumbu en dus ook zal betrokken worden in dit nieuwe project.