Sindhupalchowk - Plattelandsontwikkeling

logo isardISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingISARD - plattelandsontwikkelingPoster KoffieKoffie

Wat is Sindhupalchowk?

Sindhupalchowk is één van de 77 districten van Nepal en ligt in het noordoosten van het land. In dit gebied is ISARD al vele jaren actief, vooral op vlak van landbouw. Chautaara ondersteunde sedert 2008 verschillende projecten. De laatste jaren werken we hierbij ook samen met ICFON

Wat is ISARD?

De Integrated Self-help Association for Rural Development (of dus de geïntegreerde zelfhulpvereniging voor plattelandsontwikkeling) ontwikkelt en implementeert projecten die gericht zijn op integrale dorpsontwikkeling in het platteland van Sindhupalchowk in het noorden van Nepal. ISARD geeft in het bijzonder aandacht aan boeren en landarbeiders van lage kaste en gemarginaliseerde etnische groepen.

ISARD wil aan de basisbehoeftes als water, werk, infrastructuur, bodembeheer en onderwijs helpen voldoen. Via oa. een grote proefboerderij, spaargroepen, kennisuitwisselingen en trainingen inzake teeltbeheer, composteren, serreteelten of irrigatiesystemen geven ze de lokale bevolking kansen om zichzelf verder te ontwikkelen.

ISARD staat in direct contact met meer dan 2000 boeren en landarbeiders van de lage kaste.

Wat doet ISARD?

Integrated (Geïntegreerd)
ISARD gaat voor een totaalaanpak: geen scholen bouwen als je niet tegelijk iets doet aan chronische ondervoeding en kinderziekte waardoor kinderen niet naar school kunnen gaan. ISARD wil helpen voldoen aan de basisbehoeftes als water, werk, infrastructuur, bodembeheer en onderwijs .

Self-help (Zelfhulp)
Om een project op langere termijn wil laten slagen, moet de vraag, moed én wil vanuit de lokale bevolking komen. "Zichzelf vooruit willen" helpen" is dé sleutel tot succes.

Rural Development (plattelandsontwikkeling)
ISARD is actief op het platteland in grote delen van Sindhupalchowk. Hun visie is ook onze visie: ontwikkeling = kansen en capaciteiten verhogen. Daarom richten ze kleine spaargroepjes op die ze in een later stadium als coöperaties begeleiden.

Onze steun

Chautaara ondersteunt ISARD bij de vorming en begeleiding van kleine spaargroepjes in het realiseren van hun plannen voor ontwikkeling. Sinds 2008 ontving ISARD meer dan € 100.000. Een groot deel daarvan verliep via subsidiedossiers die werden ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

Naast de structurele steun aan ISARD ter ondersteuning van de spaargroepjes, steunen we ook kleine projecten zoals de financiering van een deel van een watertank en de leidingen, om zuiver water te verdelen.

De hoofdmoot van onze financiering gaat weliswaar naar het verhogen van hun capaciteiten en niet naar concrete projecten (die financieren de spaargroepjes zelf). We financierden ook een kennisuitwisseling, waarbij verschillende groepen hun lokaal opgedane kennis met elkaar uitwisselden. We geloven sterk dat deze werkwijze duurzamer is dan kennisoverdracht van het 'rijke Noorden' naar het 'arme Zuiden'.

_______

Nieuws uit Sindhupalchowk

 • 2022

  • De uitbreiding van de koffieteelt wordt verder gezet. Bovendien wordt in Ghumthang training, zaden, meststoffen en materialen geleverd voor de paddenstoelenteelt. Opnieuw krijgen we een belangrijke subsidie van de Mondiale Raad van Kontich: €3.000. Chautaara vzw past €1.600 bij vanuit eigen fondsen en giften van donateurs.

 • 2021

  • Het project van vorig jaar wordt verdergezet. De koffieplantages worden uitgebreid. Dit jaar komt de subsidie van de Mondiale Raad van Kontich: €3.000. Chautaara vzw past €2.700 bij vanuit eigen fondsen en giften van donateurs.

 • 2020

  • Koffie is in Nepal vrij recent een populair product geworden. ISARD start een project om koffieplantages aan te leggen en lokale boeren op te leiden om ze zo een economisch perspectief te bieden. In Bwase, Karthali, Dhuskun en Sunkosi, worden vier kweekplaatsen opgestart voor koffiestruikjes, die nadien verdeeld worden onder 37 plaatselijk boeren. Totale kost van het project: €7.316. We hebben op basis van een subsidiedossier bij de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie ontvangen van €5.000. Chautaara vzw past het restbedrag van €2.316 bij.

 • 2018

  • Dankzij de provinciale subsidies konden we verschillende trainingen financieren in een nieuw projectgebied. Lokale boeren leerden er koffiestruiken aanplanten, kruiden drogen en ‘commercieel interessante’ groenten kweken.

 • 2017

  • €7.000 subsidie, €9.000 in totaal naar ISARD – jaar 3 van 2e subsidieproject

 • 2016

  • €7.000 subsidie, €9.000 in totaal naar ISARD – jaar 2 van 2e subsidieproject

 • 2015

  • Start nieuw project. Waar voordien de veeteelt en gezondheidszorg centraal stonden gaat het nu in de eerste plaats om meer rendabele landbouwtechnieken. Ook nu blijven we veel in trainingen investeren.

  • €7.000 subsidie, €9.000 in totaal naar ISARD – jaar 1 van 2e subsidieproject

  • Maar 2015 was vanaf 25 april ook 'het aardbevingsjaar'. Een enorme aardbeving zette het leven van miljoenen op zijn kop. Het district waar ISARD werkt was bovendien het zwaarst getroffen. Heel snel kwamen zij en ook wij in actie. Heel snel stroomde er geld binnen en kon ISARD er ook iets mee doen. In dit aardbevingsjaar konden we dankzij de massale steun €41.000 aan ISARD overmaken (€9.000 geplande subsidieproject + €32.000 noodhulp). Dit werd in eerste instantie aan voedsel en tijdelijke shelters.

  • In het najaar werd geïnvesteerd in kledij om veilig de koude winter tegemoet te gaan.

  • Geleidelijk aan kan worden gedacht aan ‘structurele’ heropbouw. Een klein fabriekje wordt opgericht, irrigatiekanalen worden hersteld, electrische molenstenen geïnstalleerd en een gemeenschapsgebouw gebouwd.

 • 2014

  • €5.000 naar aanleiding van grote landslide met vele doden en totaal vernielde huizen.

 • 2013

  • €7.000 subsidie (provincie Oost-Vlaanderen), €8.750 in totaal naar ISARD

 • 2012

  • €9.952 subsidie (provincie Oost-Vlaanderen), €12.440 in totaal naar ISARD.

 • 2011

  • Eerste maal aanvraag én goedkeuring van provinciale subsidie ‘Ondersteuning van projecten in het zuiden met draagvlak in Oost-Vlaanderen’. We ontvangen een subsidie van €7.500 en dienen zelf 20% aan te vullen via fondsen die we verzamelen via giften en evenementen.

  • €7.500 subsidie (provincie Oost-Vlaanderen), €9.609 in totaal naar ISARD.

  • We starten een samenwerking met ICFON, een ngo in Nepal die al lange tijd ISARD ondersteunt. Op die manier bekomen we een efficiënte werking op het veld. en vermijden we dubbele financiering.

 • 2010

  • Tijdens een projectbezoek raakt de RvB nog meer overtuigd van het lokale belang van dit project

  • €2.000 steun vanuit Chautaara vzw

 • 2009

  • €2.000 steun vanuit Chautaara vzw

 • 2008

  • Eerste steun aan ISARD start met een donatie van €3.000 voor de uitvoering van hun programma's Agricultural development en Micro Credits project.