Provincie Oost Vlaanderen

De provincie Oost Vlaanderen stelt subsidies ter beschikking voor projecten in landen in ontwikkeling (DAC) met draagvlak in de provincie. Deze subsidie is gericht op directe lotsverbetering en maatschappelijke emancipatie van de betrokken doelgroepen. Zij wil bijdragen tot de verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit en directe verbondenheid met de landen in ontwikkeling.

De voorbije jaren heeft Chautaara verschillende dossiers ingediend en subsidies toegewezen gekregen.

Terug naar "onze partners"