Mondiale Raad Kontich

De Mondiale Raad Kontich heeft als doel het bevorderen van de bewustwording van de inwoners van de gemeente Kontich en het creëren van een breed draagvlak in de gemeente voor rechtvaardige internationale samenwerking en een duurzame aanpak van mondiale uitdagingen. Hier vind je hun informatiebrochure waarin ze de initiatieven toelichten die ze ondersteunen. Chautaara is er daar één van.

Deze raad werkt zo actief mee aan de realisatie van de SDG’s, Sustainable Development Goals (= duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

In 2021 en 2022 heeft Chautaara verschillende dossiers ingediend en subsidies toegewezen gekregen. Meer details hierover vind je onder "projecten" op deze site.

Terug naar "onze partners"