CCID - Dagcentrum voor kinderen met een beperking

CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID

Wat is CCID?

CCID of Centre for Children with Intellectual Disabilities, is een kleine dagcentrum in Kathmandu voor kinderen met een beperking. Het werd opgericht door enkele ouders en familieleden. Opmerkelijk, want in Nepal worden deze kinderen meestal uit schaamte thuis verborgen. CCID wordt ondersteund door Volunteer Society Nepal (VSN) die vrijwilligers uit "het Noorden" aantrekt die de initiatiefnemers van CCID tijdelijk ondersteunen. Het is op die manier dat Chautaara in contact kwam met het centrum: Hannelore werkte er in 2015 3 maanden als vrijwilliger. Onze contactpersoon bij CCID is Meena.

Wat doet CCID?

Ze focussen zowel op de ontwikkeling van het kind zelf als op de ondersteuning van de ouders en de sensibilisering van de maatschappij.

Onze Steun

Chautaara ondersteunt hen in hun verdere ontwikkeling en professionalisering.

_______

Nieuws uit CCID:

 • 2022

  • Dit jaar leggen de begeleiders meer de nadruk op buitenactiviteiten. Voor de kinderen zijn dit dé momenten waar ze naar uitkijken. Ze begrijpen niet altijd de covid 19 maatregelen die hen het voorbije jaar heel wat beperkingen oplegde. Daardoor genieten ze des te meer van de vrijheid die ze nu weer kunnen ervaren.

 • 2021

  • In de loop van het najaar worden de activiteiten van het centrum terug opgestart, zo ook onze financiële ondersteuning.

 • 2020

  • Door de covid 19 maatregelen is het centrum verplicht het grootste gedeelte van 2020 gesloten. Chautaara onderhoudt het contact.

 • 2019

  • "Leave no one behind". Op 21 maart vierde CCID, het dagcentrum voor kinderen en jongeren met een beperking, de Wereld Down Syndroomdag. Het centrum wil meer bewustmaking en zet zich in voor een gelijkwaardige samenleving waarin mensen met een beperking een goed leven kunnen leiden op alle levensdomeinen.

 • 2017

  • 24 april: CCID medewerkers volgen een workshop: 'Online documentation software for disabilities in Asia'. Doel: implementatie in dagelijkse werking en zo betere opvolging van de kinderen.

  • 19 mei: bezoek met de kinderen aan het waterpark, Balaju Water Garden. Via openbaar vervoer. Doel: deelnemen aan activiteiten in maatschappij (geen evidentie voor deze kinderen), leren en socialiseren.

  • juli: installatie van een systeem om drinkwater te filteren.

 • 2016

  • De ondersteuning van CCID krijgt concrete vormen. Er worden afspraken gemaakt over financiële bijdrage van Chautaara, CCID zal regelmatig rapporteren over de besteding van de fondsen.