CCID groepsfoto

CCID - Dagcentrum voor kinderen met een beperking

CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID

Wat is CCID?

CCID of Centre for Children with Intellectual Disablities, een zelforganisatie in Kathmandu. Enkele ouders en familieleden van kinderen met een beperking stampten dit kleine dagcentrum voor kinderen met een beperking uit de grond.

Wat doet CCID?

Ze focussen zowel op de ontwikkeling van het kind zelf als op de ondersteuning van de ouders en de sensibilisering van de maatschappij.

Onze Steun

Chautaara ondersteunt hen in hun verdere ontwikkeling. Maandelijks wordt hiervoor €350 vrijgemaakt.

_______

Nieuws uit CCID:

 • 2019

  • "Leave no one behind". Op 21 maart vierde CCID, het dagcentrum voor kinderen en jongeren met een beperking, de Wereld Down Syndroomdag. Het centrum wil meer bewustmaking en zet zich in voor een gelijkwaardige samenleving waarin mensen met een beperking een goed leven kunnen leiden op alle levensdomeinen.

 • 2017

  • 24 april: CCID medewerkers volgen een workshop: 'Online documentation software for disabilities in Asia'. Doel: implementatie in dagelijkse werking en zo betere opvolging van de kinderen.

  • 19 mei: bezoek met de kinderen aan het waterpark, Balaju Water Garden. Via openbaar vervoer. Doel: deelnemen aan activiteiten in maatschappij (geen evidentie voor deze kinderen), leren en socialiseren.

  • juli: installatie van een systeem om drinkwater te filteren.

 • 2016

  • De ondersteuning van CCID krijgt concrete vormen. Er worden afspraken gemaakt over financiële bijdrage van Chautaara, CCID zal regelmatig rapporteren over de besteding van de fondsen.